Print
 
 

Excellentie

 

Sinds 2002 bieden alle universiteiten, met uitzondering van de Open Universiteit, excellentieprogramma’s aan voor talentvolle en ambitieuze studenten. Meer dan 7.000 bachelorstudenten (5%) en 200 masterstudenten (2%) nemen deel aan deze programma's.


De VSNU steunt het beleid van de universiteiten om excellentie te bevorderen, zodat Nederland zijn sterke positie als kennisland kan behouden en innovatie wordt gestimuleerd. Het belang van excellentie wordt onderschreven door de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven.

University colleges
Een specifieke vorm van excellentieprogramma’s zijn de university colleges. Kenmerkend voor deze colleges zijn selectie aan de poort, brede vormende vakken en intensieve kleinschalige academische gemeenschappen. 90% van de studenten behaalt in 3 jaar een bachelor. Daarna volgen ze vaak een master aan een prominente internationale universiteit.

 

Gerelateerde onderwerpen

Docentkwaliteit

Selectie en matching

Versnelling en verbetering studiesucces

 

Terugblik

Seminar UC-model (22 oktober 2013)