Print
 
 

Internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs groeit gestaag. In studiejaar 2020/’21 staan er op peildatum 1 oktober 70.248 internationale studenten ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. Dit is een toename van 13%. In studiejaar 2020/’21 maken internationale studenten 21,5% uit van de totale universitaire studentenpopulatie.
 
Van het totale aantal internationale studenten komt 71,8% uit landen behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER). 
Het Verenigd Koninkrijk wordt in studiejaar 2020/’21 gerekend tot de groep EER. Studenten die vóór 31 december 2020 ingeschreven stonden bij een Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, mochten onder EU-regels inschrijven voor het onderwijs;
 
4,7% van de groep Internationale studenten is afkomstig van buiten de EER; 23,4% is afkomstig van buiten Europa (voor aantallen: zie onderstaande grafiek). Van een klein percentage internationale studenten is de herkomst onbekend.
 
 
 
 

Herkomst internationale studenten

De grootste groep internationale studenten is afkomstig uit Europese landen. Studenten uit Duitsland zijn verweg de grootste groep international studenten. De grootste groep niet-Europa zijn afkomstig uit China.

Laatst bijgewerkt op 21-6-2021