Print
 
 

Internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs

 
Op 1 oktober 2019 staan er in totaal 303.299 studenten ingeschreven bij een Nederlandse, bekostigde universiteit. Een deel van deze studenten heeft de vooropleiding die toegang geeft tot het Nederlandse hoger onderwijs gevolgd in het buitenland en heeft daarbij een niet-Nederlandse nationaliteit. Dit wordt gedefinieerd als: Internationale studenten.

Er staan op 1 oktober van studiejaar 2019/20 62.266 internationale studenten ingeschreven bij de Nederlandse universiteiten.  Dit is 20,5% van de totale studentenpopulatie in het wetenschappelijk onderwijs.

 De meeste internationale studenten zijn afkomstig uit landen binnen de Europese Unie. Verreweg de meeste internationale studenten zijn afkomstig uit Duitsland. Van de studenten buiten de EER komen de meeste studenten uit China.

 
 

 

 

 

  

Laatst bijgewerkt op 04-02-2020