Print
 
 

Aandeel vrouwen in de wetenschap

 

Het aandeel vrouwen is afgelopen jaren binnen alle functiecategorieën binnen het wetenschappelijk personeel (WP) toegenomen. Wel zien we dat het aandeel van vrouwen afneemt naarmate de functiecategorie hoger wordt. Dit fenomeen wordt in de literatuur de ‘leaking pipeline’ genoemd. Zo is het aandeel vrouwen onder de promovendi 44% in 2018, terwijl 22% van de hoogleraren vrouw is. Universiteiten dienen hier aandacht aan te blijven besteden.

  

Nederland kent in vergelijking met andere Europese landen een relatief laag aandeel vrouwelijke hoogleraren (13% in 2010, waar het EU-gemiddelde 20% was (She-figures 2012)).

 

 

 

 

Streefcijfers

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in de top van een organisatie tot betere prestaties leidt. Het zorgt voor meer creativiteit, betere besluitvorming en een beter financieel resultaat (McKinsey & Company, Women Matter; Gender Diversity, a corporate performance driver (2007), pp.14.). Dit toont het belang van een gebalanceerde man/vrouw-verdeling onder het universitaire personeel. Ook universiteiten hechten hier veel belang aan en hebben streefcijfers geformuleerd voor het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020.

 

Om deze streefcijfers te realiseren, kijken universiteiten onder andere kritisch naar de benoemingsprocedures, zijn er mentorprogramma’s ontwikkeld en kennen enkele universiteiten fellowships die zich specifiek op vrouwen richten (bijvoorbeeld het Rosalind Franklin FellowshipDelft Technology Fellowship en het Westerdijk Fellowship). 


 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook terecht op de website van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).Laatst bijgewerkt op 23-8-2021