Print
 
 

Opleidingsaanbod universiteiten

 

Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is de afgelopen jaren stabiel. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).


 

 

 

In 2012 en 2013 is respectievelijk het aantal masteropleidingen en het aantal bacheloropleidingen gedaald. Dit komt omdat toen kleine studies zijn samengevoegd tot één opleidingscode met meerdere specialisaties.

In 2018 is het aantal codes bij de lerarenopleidingen gedaald doordat de veelheid aan codes is omgezet naar enkele, meer generieke opleidingscodes. 

 

Momenteel zijn er 413 bacheloropleidingen voor ruim 190.000 bachelorstudenten. Voor de ruim 110.000 masterstudenten is er keuze uit ruim 700 opleidingen. 

 

Het opleidingsaanbod is te raadplegen op de websites van de universiteiten. Landelijk is het aanbod te doorzoeken via de website Studiekeuze123.
Fixusopleidingen in de bachelorfase


Een aantal bacheloropleidingen laat vanwege een beperkte onderwijscapaciteit of een gelimiteerde vraag vanuit de arbeidsmarkt een maximum aantal studenten toe. Dit geldt bijvoorbeeld voor Geneeskunde. Deze opleidingen bepalen zelf - binnen de grenzen van het wettelijk kader - welke studenten worden toegelaten. Opleidingen mogen daarbij niet louter selecteren op basis van vwo-cijfers. Universiteiten proberen de toelatingsprocedure zo in te richten dat studenten met vergelijkbare kwaliteiten een vergelijkbare kans hebben om toegelaten te worden. 

De VSNU startte in 2017 met een leergang ‘effectief en inclusief toelatingsbeleid’. Hierin wisselen de universiteiten kennis en ervaring uit over het zorgvuldig vormgeven van toelatingsprocedures voor bachelor- en masteropleidingen.