Print
 
 

Downloadbare tabellen Personeel

 

In onderstaande bestanden staat per kalenderjaar de stand van zaken in de universitaire personeelsbestanden op 31/12. Er worden in elk bestand tabellen beschikbaar gesteld in personen en in fte (functionele tijdseenheid). De personeelsbestanden bevatten alleen gegevens van personen die voorkomen in de personeelsregistraties van de Nederlandse universiteiten. Dat wil zeggen: de gegevens zijn exclusief personeel dat via derden wordt ingehuurd.

Opmerking met betrekking tot HOOP-gebied Gezondheid:
In de loop van de jaren is van bijna alle academische ziekenhuizen het facultaire personeel overgegaan van de universiteit als werkgever naar het universitair medisch centrum als werkgever en komt derhalve niet meer voor in de WOPI gegevens. Zicht op het totale HOOP-gebied Gezondheid is daarmee verloren gegaan.

De universiteiten zijn eigenaar van deze gegevens. Op verzoek van de VSNU worden de personeelsgegevens verzameld in het zg. WOPI-bestand.
Bron: WOPI (VSNU), peildatum 31 december

 

 

Personeelsgegevens per peildatum 31 december

Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: oktober 2019

 

 

 

Elk bestand bevat de volgende tabellen:

 1. Overzicht gebruikte afkortingen
 2. Verdeling naar geslacht en functiecategorie - in fte
 3. Leeftijdsopbouw naar functiecategorie - in fte
 4. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - in fte
 5. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - vast, in fte
 6. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - tijdelijk, in fte
 7. Salarisopbouw naar functiecategorie  -  in fte
 8. Leeftijdsopbouw naar geslacht -  in personen
 9. Instellingsaantallen per functiecategorie - in fte
 10. Instellingsaantallen per functiecategorie - vast, in fte
 11. Instellingsaantallen per functiecategorie - tijdelijk, in fte
 12. Instellingsaantallen per salarisgroep - in fte
 13. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - in fte
 14. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - vast, in fte
 15. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - tijdelijk, in fte
 16. Instellingsaantallen per leeftijdsgroep - in personen
 17. Instellingsaantallen per leeftijdsgroep - in fte