Print
 
 

Verhouding vast en tijdelijk personeel

 

De hieronder weergegeven verhouding vast-tijdelijk betreft het gehele universitaire personeel. In het overzicht is het mogelijk een onderscheid te maken naar personen en naar fte.

Hoogleraren en universitair hoofddocenten zijn weinig in tijdelijke dienst (in 2019 respectievelijk  voor 8% en 5%). Personen in deze functies zijn meestal in vaste dienst, dit geldt ook voor het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP).

Promovendi hebben per definitie een tijdelijke aanstelling, vandaar een percentage tijdelijke aanstellingen van 100%.

 

 

  

 

 

Laatst bijgewerkt op 13-8-2020