Print
 
 

Verhouding vast en tijdelijk wetenschappelijk personeel

 

De afgelopen jaren is het aandeel van wetenschappelijk personeel (WP) met een vast contract gedaald en zien we een stijging van het aantal tijdelijke contracten onder het wetenschappelijk personeel. Een verklaring voor deze ontwikkeling is dat een steeds groter deel van de onderzoeksfinanciering gebaseerd is op contracten en subsidies, wat vraagt om flexibiliteit in het personeelsbestand. Ook bij opleidingen die een sterke groei van het aantal studenten doormaken wordt er relatief veel gebruikgemaakt van wetenschappelijk personeel met een tijdelijk contract. Hoogleraren en universitair hoofddocenten zijn meestal in vaste dienst, dit geldt ook voor het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP).

 

De hieronder weergegeven verhouding vast-tijdelijk betreft het gehele universitaire personeel en geeft daarom geen inzicht in de cao-afspraak over het terugbrengen van het percentage tijdelijke dienstverbanden. Deze cao-afspraak betreft een deel van het wetenschappelijk personeel en zondert tevens langdurige tijdelijke dienstverbanden uit. Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar.