Feiten en cijfers

Hier vindt u per thema nadere duiding en uitleg van feiten en cijfers. De VSNU werkt de gegevens periodiek bij in nauwe samenwerking met de universiteiten en de overheid.

Op deze pagina’s vindt u de belangrijkste kerngegevens van de 14 Nederlandse universiteiten, opgedeeld in vier verschillende onderwerpen: Onderwijs, Personeel, Onderzoek en Valorisatie en Financiën. Bij veel onderwerpen is nadere informatie te vinden op onze thema-pagina’s.