Print
 
 

Functie-ordeningsysteem (UFO)


Universitair Functieordenen

Op 1 april 2003 is een nieuw functie-ordeningsysteem (UFO) in werking getreden aan de Nederlandse universiteit.


Op basis van UFO krijgt iedere werknemer aan een Nederlandse universiteit een functie profiel (een compacte beschrijving van een functie) met een bijhorend functie niveau.
De aan de rechterkant te downloaden handleiding dient als toelichting bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen met alle 115 functieprofielen.


Hierin staat o.a. weergegeven:

  • de stappen van het indelingsproces;
  • de uitgangspunten bij het indelen:
  • een overzicht met de titels en niveaus van de functieprofielen.

Universitair competentie-instrument

Met ingang van juni 2011 is het universitaire competentie-instrument geheel gemoderniseerd. In 2015 zijn in het instrument interculturele competenties verwerkt. Rechts kunt u het instrument downloaden waarin de tweeëndertig universitaire competenties beschreven staan evenals de koppeling met de universitaire functieprofielen.