Print
 
 

Gedragscode Internationale Student

 

In de gedragscode internationale student staan afspraken die instellingen hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. Elementen die in de gedragscode voorkomen zijn bijvoorbeeld taaleisen, eerlijke voorlichting en kwaliteit van het onderwijs. De overheid heeft ondertekening van de Gedragscode door onderwijsinstellingen als voorwaarde gesteld voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan niet-EU studenten.

De code is een gezamenlijk initiatief van de hoger onderwijsinstellingen en de Nederlandse overheid.

Op www.internationalstudy.nl vindt u alle informatie over de gedragscode internationale student.
 
Landelijke commissie gedragscode internationale student

Toezicht op naleving op de gedragscode internationale student wordt gedaan door de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student. De VSNU, Vereniging Hogescholen en NRTO dragen leden aan voor de Commissie.

In het reglement is opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student. Ook wordt hierin de klachtenprocedure beschreven.
 
U kunt contact opnemen met de landelijke commissie via het secretariaat. Telefoonnummer: 050 - 599 9975, e-mail: info@internationalstudy.nl.