Gedragscodes

 

De VSNU heeft diverse gedragscodes welke van toepassing zijn op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze gedragscodes zijn deels door de VSNU zelf opgesteld en de universiteiten hebben zich gecommitteerd aan de naleving van deze codes.

De universiteiten hebben op hun eigen website informatie beschikbaar gesteld over de naleving van de gedragscodes. Deze pagina's kunt u via het blokje naleving raadplegen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de monitoring van de naleving van de gedragscodes. De resultaten daarvan zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Naleving gedragscodes

Op deze pagina vindt u links naar de verschillende universitaire webpagina's over de naleving van gedragscodes. Hierbij kunt u denken aan beschikbare bronnen of een nadere toelichting bij onderdelen.

NAleving

Code voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

In de gedragscode van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek worden de algemene normen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) nader uitgewerkt

Persoonsgegevens

Code Goed bestuur

De code goed bestuur draagt bij aan transparantie en verantwoording van publieke middelen.

Goed bestuur

code Internationale student

Deze code is opgesteld om ervoor te zorgen dat internationale studenten op dezelfde wijze behandeld worden als de Nederlandse studenten. Een voorwaarde om kwalitatief goede internationale studenten aan te kunnen trekken.

Internationale student

Code Wetenschappelijke Integriteit

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bevat regels voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op de Nederlandse Universiteiten.

Wetenschappelijke integriteit

Code Openheid Dierproeven

De KNAW, VSNU, en NFU hebben deze code opgesteld. Zij geven daarmee concreet invulling aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is.

Dierproeven