Print
 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen - 2. Geen honger

 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger, een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Ook sterft bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden aan malnutritie. En wereldwijd gaan nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school. 

 

Malnutritie
Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. De targets van dit doel richten zich onder anderen op het beëindigen van alle vormen van malnutritie in 2030. Hierbij moet er specifieke aandacht uitgaan naar de voeding van jonge vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en de voeding van oudere mensen. 

 

Voedselproductie
In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen. Daarom richt dit tweede doel zich ook op de voedselproductie. Zo moeten er in 2030 duurzame systemen zijn voor voedselproductie. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hierbij gaat er speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen als vrouwen, oorspronkelijke bewoners van een land of gebied, vissers en herders. Om dit te bereiken moet er bijvoorbeeld beter gelet worden op een eerlijke verdeling van land en toegang tot financiële markten.

 

Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland.

 

Hoe werken de Nederlandse universiteiten aan dit ontwikkelingsdoel? Een greep uit de onderzoeken:

Erasmus Universiteit Rotterdam

Open Universiteit I

Open Universiteit II

Radboud Universiteit I

Radboud Universiteit II

Tilburg University I

Tilburg University II

TU Delft
TU Eindhoven

Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam I

Universiteit van Amsterdam II

Universiteit van Amsterdam III

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen University & Research

 

Videocolleges Universiteit van Nederland over Geen honger

Wat kunnen we leren van de Maya's voor de toekomst van onze landbouw?

Wanneer komt er groente en fruit uit de 3D printer?

Zou je een laboratoriumkroket uit de muur trekken?

Hoe maak je een hamburger in het laboratorium?

 

Podcast Universiteit van Nederland over Geen honger

Hoe kan het dat ons drinkwater opraakt?

 

E-zine

Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 2 Geen Honger