Print
 
 

COVID-19 en decentrale selectie wo 2021

 

Een aantal wo-bacheloropleidingen weegt in decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren en vraagt in de procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo eindrapportcijfers. De VO-raad heeft voor de zomer echter aangegeven dat niet alle scholen de eindrapportcijfers voor scholieren die in schooljaar 2019-2020 5 vwo volgden konden opleveren vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19. 
 
De VSNU en VO-raad hebben daarom voor deze groep scholieren het volgende afgesproken: ‘Als middelbare schoolcijfers uit het voorexamenjaar 5 vwo een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere selectieve opleidingen, dan wordt in 2021 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo eindrapportcijfers als ijkpunt genomen maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 15 januari in het examenjaar’. 


Vo-scholen genereren voor deze scholieren een gewaarmerkte cijferlijst met deze SE cijfers. De VO-raad zal met de vo scholen afstemmen dat de cijferlijstt uiterlijk op 15-1-2021 in het bezit is van de scholieren, zodat de aanmeldprocedure voor decentrale selectie komend jaar normaal doorgang kan vinden.
 
Lees het bericht "Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona" van de VO-raad hier.