Print
 
 

Horizon 2020


Horizon 2020 is het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Het programma moet innovatie stimuleren en de concurrentiekracht van Europa waarborgen. Het programma startte in 2014 en loopt tot 2020. Er wordt zo’n € 80 miljard verdeeld, dit is ongeveer 40% meer dan het voorgaande programma KP7. De Europese onderzoeksprogramma’s zijn volgens de Nederlandse universiteiten van grote waarde en geven de EU een stevige positie op de wereldmarkt

 

Standpunt VSNU Interim Evaluation Horizon 2020

De VSNU heeft een Position Paper opgesteld met daarin de belangrijkste standpunten over Horizon 2020 en een vooruitblik op KP9:

 

De VSNU adviseert tot verhoging van het totale budget van het nieuwe programma, omdat het programma zo belangrijk is voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Europese Unie.

 

Daarnaast moet excellentie het belangrijkste principe van het programma blijven. Tenslotte spreken de universiteiten hun zorg uit over de lage slagingskans van het programma. Dit kan  goede wetenschappers ontmoedigen.

 

Vooruitkijkend naar een nieuw kaderprogramma, zijn de volgende punten essentieel:

 

1.    De focus op excellentie moet worden behouden, de ERC is hiervoor van cruciaal belang.

2.    Widening participation begint bij capacity building, gefinancierd door de Europese Structuurfondesn (ESF).

3.    Social Sciences en Humanities moeten beter geïntegreerd worden in het programma.

4.    Het is essentieel dat de aanvraagdruk wordt teruggedrongen om het programma aantrekkelijk te laten blijven.

5.    Het budget voor het nieuwe programma moet toenemen ten opzichte van Horizon 2020.

 

De volgende punten zijn belangrijk in de continuering van het huidige programma:

 

1.    Het competitieve karakter op excellentie versterkt de kwaliteit van Horizon 2020.

2.    Al het excellent onderzoek in Europa moet toegang hebben tot zowel Horizon 2020 als KP9.

3.    Vergroot en stel het budget veilig.

4.    Verbeter de slaagkans.

5.    Verbeter de gebruiksvriendelijkheid end ring de bureaucratie zoveel mogelijk terug.

 

 

De VSNU heeft ook bijgedragen aan het position paper van Neth-ER namens alle onderzoeksorganisaties van Nederland. Het paper is te vinden op de website van Neth-ER. Dit paper roept eveneens op tot verhoging van de het totale onderzoeksbudget van de EU.

 

In 2017 voert de European Commissie een tussenevaluatie van het programma uit. Deze evaluatie zal een aantal rapporten opleveren met analyse en leerpunten. Daarnaast geven de rapporten belangrijke strategische standpunten voor toekomstig beleid. De rapporten zullen belangrijke input geven op het volgende onderzoeksprogramma, KP9.

 

Nederland en Europese onderzoeksprogramma’s

Uit een tussenstand tot medio juni 2015 (uitgevoerd door Nikolas Floratos) bleek dat 1144 Nederlandse projectaanvragen met succes zijn ingediend. Nederland staat hiermee op een zesde plaats. Nederland staat eveneens op een zesde plaats als het gaat om de totale omvang van het toegekende budget, meer dan €520 miljoen ging richting Nederlandse onderzoekers. Nederland wordt hiermee, volgens Floratus een Europees kampioen genoemd samen met landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje; landen die zowel qua inwoneraantal als omvang van het BNP veel groter zijn. In de top 50 van meest succesvolle onderzoeksinstellingen staat de TU Delft op de 21e plaats met €23,8 miljoen, gevolgd door de TU Eindhoven (€19 miljoen), TNO (€19 miljoen), VU-VUMC (€17,6 miljoen) en de Universiteit van Amsterdam (€17,1 miljoen).