Print
 
 

Informatieafspraak

Het hoger onderwijs is populair als object van studie. Jaarlijks wordt door een groot aantal organisaties onderzoek uitgevoerd waarbij de medewerking van universiteiten gevraagd wordt. Het gaat dan niet alleen om medewerking door medewerkers van universiteiten, maar ook om de implementatie van allerlei aanbevelingen die gaan over de universiteiten of over aspecten die de universiteiten betreffen.

In het kader van de vermindering van de administratieve lasten brengt de VSNU deze onderzoeksdruk bij de minister onder de aandacht en zijn er afspraken gemaakt over de vermindering ervan.

Met het ministerie van OCW sluit de VSNU jaarlijks een informatieafspraak waarin alle onderzoeken zijn opgenomen waaraan de universiteiten mee zullen werken. Alle andere verzoeken tot medewerking zijn aan het oordeel van de betreffende universiteit. De VSNU zal het aantal onderzoeken in de werkprogramma’s van adviesorganisaties en onderzoeksbureaus blijven monitoren om zo de belasting voor de universiteiten te beperken.

Tevens is afgesproken dat betrokken partijen gezamenlijk een beeld van alle lopende onderzoeken naar het hoger onderwijsstelsel proberen te krijgen. Jaarlijks wordt daartoe een lijst van overige onderzoeken opgesteld op basis van werkprogramma’s van relevante onderzoeksinstellingen. Deze lijst wordt halverwege het jaar geactualiseerd en gepubliceerd, zodat ook derde partijen inzicht hebben in lopende onderzoeken. Dit ter ondersteuning van hergebruik van onderzoeksresultaten en voorkoming van dubbele onderzoeken.

De Informatieafspraak 2017 en een overzicht van de onderzoeken in 2017 kunt aan de rechterzijde van deze pagina downloaden. Daarnaast heeft OCW een overzicht gemaakt van alle afgeronde onderzoeken naar het hoger onderwijs in de periode 2013-2016. Dit overzicht kunt u ook aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.