Netwerk Kennissteden Nederland

 

Het Netwerk Kennissteden Nederland is in 2009 ontstaan uit de steden en universiteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen en Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Al gauw bleek hoe snel de omgeving van universiteiten, hogescholen en kennissteden aan het veranderen is en hoeveel invloed dat heeft op actuele vraagstukken in de regionale kenniseconomieën. Alle kennissteden functioneren in een regionaal ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Burgemeester Lenferink van Leiden is voorzitter van het netwerk. Pieter Duisenberg en Koen Becking hebben zitting in de bestuurlijke kerngroep van het netwerk namens de VSNU. Deze groep komt 4 keer per jaar bij elkaar. Voorafgaand aan dat bestuurlijk overleg is er altijd een ambtelijk overleg.

Op 2 februari 2017 tekenen de leden van het netwerk en de deelnemende steden en instellingen en de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken de City Deal ‘Kennis Maken’. Deze City Deal beoogt vergaande samenwerking van kennisinstellingen en gemeentes om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen gaan zij zorgen voor een rijke leeromgeving voor studenten en voor meer evidence-based stedelijk beleid.