Print
 
 

Nieuwsberichten

Reactie VSNU op Strategische Agenda hoger onderwijs

Vandaag presenteert de minister van OCW ‘Houdbaar voor de toekomst’: de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2019-2024. De VSNU presenteerde eerder zelf al het visiestuk ‘Kennis voor onze toekomst’, waarin de samenwerkende universiteiten hun belangrijkste ambities voor de komende jaren noemen. Het visiestuk en de nieuwe strategische agenda versterken elkaar op een aantal belangrijke punten.

Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. Daar richt Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 16 Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten zich op.