Print
 
 

Nieuwsberichten

Studenten melden zich massaal aan voor universitaire opleidingen

PERSBERICHT

Bijna 66 duizend studenten hebben zich voor de deadline van 1 mei aangemeld voor een universitaire studie. Aanvankelijk leken de aanmeldcijfers achter te blijven op de cijfers van vorig studiejaar, maar in de laatste week meldden zich nog bijna 9 duizend studenten aan. Het aantal aanmeldingen is bijna 5% hoger dan op de deadline van 1 september vorig jaar. Dit jaar hanteren alle universiteiten de wettelijke deadline van 1 mei om daarna matchingsactiviteiten voor studenten te kunnen organiseren. Een aankomend student die zich na 1 mei aanmeldt, kan geweigerd worden voor de opleiding.

De aanmeldcijfers zijn geen definitieve inschrijfcijfers. Er kunnen nog aanmeldingen bij komen en aanmeldingen kunnen worden ingetrokken. In de regel is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal definitieve inschrijvingen. De uiteindelijke inschrijfcijfers volgen dit najaar.

Na de aanmelding volgen matchingsactiviteiten om iedere student op de juiste plek te krijgen. Universiteiten pogen  op die manier de studieuitval in het eerste jaar te verminderen. De uitval in het eerste jaar van universitaire opleidingen is te hoog: 25% van de studenten gaat na zijn eerste jaar niet door met de opleiding van zijn keuze. Een verkeerde studiekeuze is vervelend voor de student én voor de universiteit. Uit het onderzoek ‘Vervroeging aanmelddatum hoger onderwijs’ van ResearchNed (2010) blijkt dat late aanmelders vaak niet goed over hun keuze hebben nagedacht en niet goed weten waar zij aan beginnen. Om dit te voorkomen nemen alle universiteiten de tijd om tussen 1 mei en 1 september matchingsactiviteiten te organiseren. Studiekiezers krijgen op die manier inzicht of de verwachting over de opleiding ‘matcht’ met de werkelijkheid.


De vorm van matchingsactiviteiten verschilt per universiteit en per opleiding: sommige universiteiten kiezen ervoor om iedereen die zich heeft aangemeld te betrekken bij de matchingsactiviteiten, terwijl andere universiteiten na de eerste ronde verdergaan met studenten die een risicoprofiel (bijvoorbeeld meer kans op uitval) hebben. Voorbeelden van matchingsactiviteiten zijn onlinevragenlijsten, individuele gesprekken, groepsopdrachten, een meet & greet met een ouderejaarsstudent, proefstuderen en/of een assessment.  

Voor meer informatie over de aanmeldcijfers: http://www.vsnu.nl/f_c_aanmeldcijfers.html
Voor meer informatie over matching:  http://www.vsnu.nl/kiv-2.html

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jonna den Uyl, woordvoerder VSNU: 06-15331587.