Print
 
 

Nieuwsberichten

Leenstelsel studenten leidt tot kwaliteitsimpuls hoger onderwijs

PERSBERICHT

De Nederlandse universiteiten hebben kennis genomen van de hoofdlijnenbrief van minister Bussemaker over een toekomstig sociaal leenstelsel voor studenten. De VSNU ziet in de plannen een kans om de onderwijskwaliteit substantieel te verhogen en het onderwijs te moderniseren. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘met de kaders van dit leenstelsel blijft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gewaarborgd en met de financiële opbrengsten krijgt de kwaliteit van het hoger onderwijs een belangrijke impuls’.

 

De wens van het kabinet om een sociaal leenstelsel in te voeren was al langer bekend. De universiteiten hebben al sinds de start van het kabinet benadrukt dat het alleen verantwoord is om deze investering van studenten te vragen als daarmee de kwaliteit van het hoger onderwijs wordt verhoogd. Studenten moeten kunnen profiteren van kwalitatief nog hoogwaardiger, intensiever onderwijs en van voorzieningen die passen bij een internationaal concurrerend en toekomstbestendig hoger onderwijsbestel. Deze toekomstgerichte en moderne onderwijsagenda is alleen te realiseren als de financiële middelen die vrijvallen bij de invoering van een leenstelsel volledig en tijdig worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs en onderzoek. In de uitwerking van het voorstel dat nu voorligt lijkt het kabinet aan die wens tegemoet te komen.

 

De VSNU vindt het belangrijk dat wettelijk wordt vastgelegd dat de opbrengsten van het sociaal leenstelsel direct terugvloeien naar het hoger onderwijs, zodat studenten er ook in de toekomst zeker van kunnen zijn dat tegenover een hogere eigen bijdrage meer kwaliteit staat.

 

Klik hier voor de hoofdlijnen van het leenstelsel

 

Einde bericht

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij, 06-43 26 97 55 | woordvoerder