Print
 
 

Nieuwsberichten

Nederlandse onderwijs en onderzoek steeds internationaler

Nederlandse onderwijs en onderzoek steeds internationaler

Internationaal wetenschappelijk personeel met 50% gestegen

De groep internationale wetenschappers onder het universiteitspersoneel is in de jaren 2007-2013 met 50% gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste personeelscijfers van de VSNU. Inmiddels heeft ruim 1/3 van het wetenschappelijk personeel van universiteiten een niet-Nederlandse nationaliteit. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Nederlandse universiteiten blijken steeds vaker een thuis te zijn voor de beste internationale wetenschappers. Nederlandse studenten profiteren hiervan, maar ook de Nederlandse samenleving als geheel.”
 

Onderzoek van internationale topkwaliteit heeft grote maatschappelijke impact en bevordert economische innovaties. De internationalisering van het wetenschappelijk personeel past bovendien bij de ambitie om tot de top 5 van de wereldwijde kenniseconomieën te behoren, een ambitie die de Nederlandse overheid als topprioriteit heeft bestempeld.

Techniek, natuur en economie meest internationale sectoren
Uit de nieuwe cijfers blijkt dat met name de technische, de natuurwetenschappelijke en de economische sectoren het hoogste percentage buitenlands wetenschappelijk personeel hebben. Volgens de VSNU is het opvallend dat internationale wetenschappers uit de opkomende economieën China en India veelal in de wetenschappelijke sectoren techniek en natuur werken.

 

 

Omvang wetenschappelijk personeel per 31 december 2012 (in fte) naar nationaliteit en verdeling naar HOOP-gebied.

Bron: VSNU WOPI, exclusief HOOP-gebied Gezondheid

 

Totaal fte

LAND

NATU

TECH

ECON

RECH

G&M

T&C

DIV

Totaal

Nederland

 15 315

7%

17%

19%

7%

10%

24%

14%

2%

100%

Duitsland

 1 254

5%

23%

16%

14%

4%

24%

13%

1%

100%

België

  449

4%

8%

19%

16%

9%

17%

23%

4%

100%

Zuid-Europa

 1 392

6%

29%

38%

7%

4%

7%

7%

1%

100%

Oost-Europa

 1 138

5%

28%

33%

14%

5%

10%

5%

1%

100%

Europa overig

  881

7%

27%

19%

7%

5%

14%

16%

3%

100%

Westers, overig

  621

6%

22%

21%

6%

4%

20%

18%

4%

100%

Turkije

  243

3%

13%

46%

21%

2%

7%

7%

0%

100%

Afrika

  151

13%

21%

35%

6%

5%

9%

9%

2%

100%

Zuid- en Midden Amerika

  329

12%

22%

42%

7%

2%

8%

5%

1%

100%

China

  646

8%

22%

46%

18%

1%

3%

2%

0%

100%

India

  412

6%

29%

55%

3%

0%

3%

3%

1%

100%

Azië (overig)

  238

11%

24%

45%

6%

2%

6%

5%

1%

100%

Midden Oosten

  398

3%

24%

54%

7%

1%

6%

3%

1%

100%

 


Groei bij alle wetenschappelijke functies
Uit de cijfers blijkt dat de groei van internationale medewerkers zich bij alle wetenschappelijke functies heeft ingezet. Zo kwam in 2007 19% van de universitair docenten uit het buitenland, in 2013 is dat verder gestegen tot 29%. De functiecategorie ‘promovendus’ is het meest geïnternationaliseerd, maar liefst 46% van alle promovendi in dienst van een universiteit komt uit het buitenland.
 

Voor een overzicht van het percentage internationaal wetenschappelijk personeel naar functiecategorie, kunt u hier klikken.