Print
 
 

Nieuwsberichten

VSNU blij met uitstel wetsvoorstel ‘versterking kwaliteitswaarborgen’

De Minister van OCW heeft op 5 februari de Tweede Kamer laten weten de behandeling van het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen uit te stellen tot na de zomer. De VSNU heeft het wetsvoorstel altijd als overbodig beschouwd en aangedrongen op aanpassing van het wetsvoorstel op enkele cruciale punten. De VSNU juicht het besluit van de minister dan ook toe.

De Minister stelt het wetsvoorstel uit naar aanleiding van de vragen, zorgen en bezwaren van de Tweede Kamer, van Actal, de Raad van State en het onderwijsveld, maar ook vanwege het reeds verzette werk door de instellingen, NVAO en de Inspectie van het Onderwijs. De bezwaren van de Raad van State en Actal raken de kern van het wetsvoorstel. Zo stelde de Raad van State dat het nut en noodzaak voor het voorstel ontbrak. Actal adviseerde om in te zetten op oplossingen waar geen aanvullende wet- en regelgeving voor nodig is.

De verdere behandeling van het wetsvoorstel is afhankelijk van verschillende  factoren. In haar brief geeft de Minister aan volledig af te zien van het risicogerichte  toezicht van de Inspectie. Op andere onderdelen, zoals de bewaartermijn van zeven jaar voor eindwerkstukken, de informatie voorziening naar studenten en een onafhankelijke examencommissie, is zij voornemens bestuurlijke afspraken te maken met de instellingen. Afhankelijk van de invulling van de bestuurlijke afspraken en de geplande evaluatie van het accreditatiestelsel  zal de minister na de zomer het wetsvoorstel waar nodig aanpassen en opnieuw indienen. Het risicogerichte toezicht van de Inspectie zal in ieder geval geen onderdeel meer van de wet uitmaken.

Met alleen het uitstellen van de behandeling komt Bussemaker echter nog niet aan alle bezwaren van de VSNU tegemoet. Bezwaren tegen het benoemen van de leden van beoordelingspanels door de NVAO en de aanwijzingsbevoegdheid van de minister blijven onverminderd groot. De VSNU hoopt dat ook deze voorstellen uiteindelijk van tafel gaan.