Print
 
 

Nieuwsberichten

VSNU blij met extra geld voor onderzoek

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor zowel fundamenteel onderzoek als toepassingsgericht onderzoek in de topsectoren. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgt een extra bedrag oplopend tot 100 miljoen euro structureel. De komende jaren komt daar nog eens eenmalig 50 miljoen euro bovenop voor onderzoek binnen de topsectoren.
 

De VSNU is verheugd dat minister Kamp en staatssecretaris Dekker met deze stap duidelijkheid geven. ‘Dat is heel belangrijk’, aldus VSNU-voorzitter Dittrich. ‘Niet alleen voor de positie van het fundamenteel onderzoek maar ook voor de samenwerking in de topsectoren’.

Voortbouwen

Het kabinet bouwt met deze maatregelen voort op het gezamenlijk manifest van kennisorganisaties en het georganiseerd bedrijfsleven uit september 2012. Daarin werd gepleit voor structurele investeringen in onderzoek en innovatie om aansluiting te houden met de top 5 kenniseconomieën van de wereld. De extra investering van 100 miljoen euro voor onderzoek, die komt van het ministerie van OCW, start met M€ 25 in 2014 en loopt op via M€ 75 in 2015 tot M€ 100 vanaf 2018.

Daarnaast stelt het ministerie van EZ eenmalig M€ 50 beschikbaar aan NWO voor samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers op het terrein van fundamenteel onderzoek in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De VSNU denkt graag mee over de precieze inzet van de extra middelen.

 

Cofinanciering

Verder is de VSNU tevreden dat de nationale cofinanciering van een aantal Europese programma’s geregeld is. Dat is belangrijk nu in Brussel een akkoord is bereikt over de financiële kaders van het EU-programma Horizon2020. Om te garanderen dat Nederlandse onderzoekers daarvan optimaal blijven profiteren blijft de inrichting van een matchingsbudget, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, van groot belang.