Print
 
 

Nieuwsberichten

Kennissteden verheugd om schrappen 4,5% maatregel woonakkoord

De Kennissteden, de VSNU en de HBO-raad zijn verheugd dat de 4,5% maatregel is komen te vervallen in het door minister Blok gesloten woonakkoord. Het realiseren van de ambitie uit het  Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is hierdoor reëler geworden. Voldoende huisvesting voor studenten in kennissteden is essentieel voor de ontwikkeling van de kenniseconomie. 

 

Ondanks het vervallen van deze maatregel blijft het een uitdaging om in economisch zware tijden te komen tot voldoende ontwikkeling van studentenhuisvesting. De Kennissteden, de VSNU en de HBO-raad blijven zich graag samen met de minister inspannen voor de realisatie ervan.

 

Eind vorig jaar stuurden de Kennissteden, de VSNU en de HBO-raad een brandbrief aan minister Blok over de gevolgen van de 4,5 % maatregel op studentenhuisvesting. Zij stelden daarin dat de gevolgen van deze maatregel haaks stonden op het in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting vastgelegde doel: de bouw van 16.000 extra kamers tot 2016, en riepen op om op korte termijn tot een oplossing te komen.

De 4,5% maatregel hield in dat het vaststellen van de hoogte van de huur werd gekoppeld aan de WOZ-waarde van een pand. In het nieuwe woonakkoord wordt nu een puntensysteem gehanteerd dat de WOZ-waarde loslaat. Dit betekent concreet dat er meer investeringsruimte komt voor studentenhuisvesters. Voldoende huisvesting voor studenten in kennissteden is essentieel  voor de ontwikkeling van de kenniseconomie.