Print
 
 

Nieuwsberichten

Eerste Duin & Kruidbergconferentie voor een toekomstbestendige kennissamenleving

Welke impactvolle veranderingen, nationaal en internationaal, komen op Nederland en de Nederlandse universiteiten af? Hoe maken zij de juiste keuzen om klaar te zijn voor de toekomst?

Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2013 verkenden bestuurders, topstudenten, young entrepreneurs en strategen uit profit en non profit de toekomstige driving forces tijdens de eerste editie van de Duin & Kruidbergconferentie.

 

Na onder andere minister Bussemaker, Alexander Klopping, Gerdi Verbeet, top R&D van Philips, Unilever en Shell, en vernieuwers van the Young Global Shapers Amsterdam was vrijdag de vloer aan onder andere Timo Kos en Griekenlandambassadeur Jan Versteeg om met de universiteitsbestuurders een vijftal ontwikkelingen te verdiepen: MOOCs, bekostiging, globalisering/verstedelijking, brain drain en samenwerking industrie en universiteiten.

 

De universiteiten organiseerden deze eerste Duin & Kruidbergconferentie om strategische keuzen te kunnen maken voor de toekomst van de kennissamenleving in Nederland. Zij lieten zich twee dagen inspireren en uitdagen door stakeholders, experts en tegendenkers.
 

Klik hier voor meer informatie.


Josephine Scholten, Jet Bussemaker, Alexander Klöpping.

 

Gerdi Verbeet.