Print
 
 

Masterclass Knowledge Transfer: lessons from MIT

 

VSNU en Startup Delta organiseren op donderdag 13 september de Masterclass Knowledge Transfer: lessons from MIT met als speciale gast Lita Nelsen, voormalig directeur Technology Licensing Office van MIT. De masterclass vindt plaats op donderdag 13 september van 15.00 tot 17.00 uur, met na afloop een borrel, op de campus van Wageningen University & Research.


Naast onderzoek en onderwijs is valorisatie de derde kerntaak voor de universiteiten. In het sectorakkoord tussen VSNU en OCW is afgesproken de komende jaren meer aandacht te geven aan deze taak, onder andere door de KTO-functie op de universiteiten te versterken. Ook de evaluatie van het valorisatieprogramma geeft aan dat er de komende jaren stappen gezet kunnen worden om economische valorisatie en het genereren van maatschappelijke impact te verankeren in de cultuur van de universiteiten. Bij MIT heeft Lita Nelsen ruim 30 jaar ervaring opgedaan met knowledge transfer en de balans tussen excellent onderzoek en een goede relatie met de markt. Die ervaringen wil zij graag met ons delen.


In de masterclass zullen we ingaan op de vraag wat de rol van universiteiten is of in de toekomst zou moeten zijn op het gebied van impact. De lessons learned van Lita Nelsen bij MIT zullen een waardevolle bijdragen leveren aan het debat en het beantwoorden van deze vraag. 


Bevestigde sprekers: Lita Nelsen, Prins Constantijn van Oranje (Startup Delta), Arthur Mol (Wageningen University), Emile Aarts (Tilburg University) en Pieter Duisenberg (VSNU). 

Deze masterclass is de afsluiting van het bezoek van Lita Nelsen aan Nederland. Hiervoor zijn speciaal uitgenodigd: bestuurders, decanen, wetenschappers en beleidsverantwoordelijken.