Print
 
 

Basiskwalificatie Onderwijs

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband een keurmerk opgesteld voor docenten. Deze zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs.

Het BKO-traject behelst een didactische ontwikkelfase op maat, afgesloten door middel van dossier-toetsing: de docent wordt begeleid, bijvoorbeeld door een senior docent en/of onderwijskundige, en leert en reflecteert in een community van docenten. De BKO biedt enerzijds uniformiteit in de competenties die academische docenten moeten behalen en de wijze waarop dit getoetst wordt. Anderzijds is er ruimte om per universiteit een specifieke invulling te kiezen en om zo optimaal aan te sluiten op het profiel van de instelling en de behoeften van opleidingen en docenten.

Meer informatie over de inhoud van de BKO-trajecten is te vinden in het WUO-rapport ‘de BKO in de praktijk’.

 Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

 


Wederzijdse erkenning BKO

In 2008 hebben de universiteiten de basiskwalificatie onderwijs wederzijds erkend. Er zijn afspraken gemaakt over de kenmerken en de inhoud van de kwalificatie. Alle universiteiten hebben deze kenmerken in hun eigen kwalificatie opgenomen. De erkenning betekent dat gecertificeerde docenten zonder nadere toetsing door alle deelnemende instellingen als gekwalificeerd docent in academisch onderwijs worden erkend. In 2017 nemen alle universiteiten clustergewijs deel aan een peer-review van de BKO. Hierover zal in het voorjaar van 2018 een landelijke rapportage uitgebracht worden.

Op 23 januari 2008 tekenden de 14 Nederlandse universiteiten de overeenkomst voor wederzijdse erkenning: Technische Universiteit Eindhoven, Maastricht University, University of Twente, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit.  Trendvolgers

Andere instellingen voor hoger onderwijs van universitair niveau hebben de wens geuit zich aan te sluiten bij de wederzijdse erkenning. Deze instellingen worden trendvolgers genoemd. De BKO-regelingen van de volgende instellingen zijn erkend door de Nederlandse universiteiten: