Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU).
 
Actuele ontwikkelingen
Op 15 mei 2017 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties  een definitief cao-akkoord gesloten. De  afspraken uit het akkoord zijn verwerkt in een nieuwe cao 2016-2017, die aan de rechterkant van deze pagina te raadplegen is. Na het verstrijken van de looptijd is de cao met een jaar verlengd tot en met 30 juni 2018. De salarisschalen in de nieuwe cao gelden al vanaf 1 januari 2017 en deze zijn ook aan de rechterzijde te vinden.
 
Publieksvriendelijke versie

De universiteiten hebben samen met de werkgeversorganisaties in 2016 een publieksvriendelijke versie van de cao gelanceerd. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit de cao overzichtelijk en prettig leesbaar op een rij. Deze publieksvriendelijke versie van de cao is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, en is vooral bedoeld om de bekendheid en toegankelijkheid van de cao te verbeteren. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.
 
BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Via het menu aan de rechterkant kunt u meer informatie over deze regelingen vinden.
 
FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

De VSNU overlegt met de volgende bonden:
·    FNV OVERHEID: Vakbond aangesloten bij de FNV
·    AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
·    CNV Overheid, onderdeel van CNV connectief: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen;
·    VAWO: Vakbond voor de wetenschap, aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen.


Raadpleeg voor oudere versies ons archief.