Print
 
 

Status na 1 jaar: Doorstuderen en uitval studenten

Met “Status na 1 jaar” wordt gekeken naar de situatie 1 jaar na inschrijving, van instromende vwo-leerlingen (met maximaal 1 tussenjaar tussen eindexamen vwo en start in aan een universiteit): zijn ze nog bezig met de opleiding waarmee ze startten? Hebben ze voor een andere opleiding gekozen binnen dezelfde universiteit en bij een andere universiteit? Hebben ze na een jaar toch gekozen voor een opleiding aan een hogeschool of zijn ze (tijdelijk) gestopt met studeren ?

“Uitval na 1 jaar” duidt op studenten die na het eerste jaar van een studie niet meer bij deze studie staan ingeschreven. Zij stoppen dan ofwel helemaal met studeren of stappen over naar een andere opleiding in het hoger onderwijs, mogelijk bij een hogeschool.
De universiteiten hebben de afgelopen jaren ingezet op het terugdringen van de uitval na het eerste studiejaar. Hierover maakten zij ook afspraken binnen de prestatieafspraken. Voorbeelden van genomen maatregelen zijn inzetten op beter gestructureerd onderwijs in het eerste studiejaar en betere voorlichting in aanloop naar een inschrijving voor een wo-bacheloropleiding, de zogenaamde matchingsactiviteiten.

Ook nu de prestatieafspraken afgelopen zijn, willen de universiteiten blijven inzetten op het zo laag mogelijk houden van de uitval.


Mogelijkheden voor status na 1 jaar:

 

Herinschrijving bij dezelfde opleiding en dezelfde instelling
Studenten die zich na 1 jaar opnieuw inschrijven bij dezelfde opleiding aan dezelfde onderwijsinstelling noemen we: Herinschrijvers opleiding, na 1 jaar.

 

Uitval uit de opleiding, opnieuw ingeschreven bij dezelfde universiteit, bij een andere opleiding
Studenten die na 1 jaar niet opnieuw inschrijven bij de opleiding waarbij ze in het eerste jaar ook gestart waren. Echter: de afgelopen jaren zijn er opleidingen die een breed eerstejaarsprogramma aanbieden, bijvoorbeeld in de talen- en bèta-opleidingen. Er is dus in het eerste jaar een grote overlap in het onderwijsaanbod. Een uitval uit de opleiding kan betekenen dat men weliswaar administratief met de opleiding van eerste keus is gestopt, maar door kan studeren zonder noemenswaardige vertraging.

 

Uitval bij de universiteit, ingeschreven bij een ander wo-opleiding bij een andere universiteit
Studenten die stoppen met studeren aan de universiteit waar ze een jaar onderwijs hebben gevolgd en overstappen naar een andere universiteit, al dan niet naar dezelfde opleiding.
NB: hier is ook een registratie-artefact mogelijk bij universiteiten die gezamenlijk (een zg. Joint Degree) onderwijsprogramma aanbieden.

 

Uitval uit het wo en ingeschreven in het HBO
Studenten die na een jaar te hebben gestudeerd toch de overstap maken naar een hbo-opleiding.

 

Uitval uit het wo en niet langer ingeschreven in het (Nederlandse) ho
In de BRON-registratie zijn alleen studenten opgenomen die deelnemen aan het Nederlandse hoger onderwijs. Uitval uit het ho kan betekenen dat iemand echt gestopt is met studeren, maar kan ook  dat iemand naar het buitenland is vertrokken om daar een (wo-)opleiding te volgen. Helaas is daar op basis van de brongegevens (*) geen informatie over.

De grafiek laat gegevens zien vanaf 2005: voor die tijd waren nog niet bij alle universiteiten bacheloropleidingen ingevoerd en waren er onderwijsinstellingen die nog doctoraalprogramma’s aanboden. Vanaf 2005 is vergelijking mogelijk.
 

Selectie: si_WO = 1; voorkomen (hercodering joint degree)= 1; vorm= 1; Studentcategorie= VWO direct (Cohortbestanden, VSNU/CBS)
 

*Informatie brongegevens
Studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs dienen zich elk jaar opnieuw aan te melden en in te schrijven voor het onderwijs. Studenten gaan jaarlijks een contract aan met de instelling voor het volgen van een onderwijsprogramma.


Elke inschrijving wordt zodra de inschrijving compleet is, doorgegeven aan en vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON HO). In BRON HO worden de inschrijvingen en diploma’s van studenten in het hoger onderwijs vastgelegd.


Jaarlijks wordt op basis van BRON HO een bestand voor beleidsinformatie gegenereerd met daarin alleen informatie over bekostigde opleidingen: het 1cijferHO-bestand. Dit bestand staat rechtstreeks ter beschikking aan Ministerie OCenW, DUO, CBS en de sectororganisaties in het hoger onderwijs: VH en VSNU. Voor het ontsluiten van gegevens over uitval en rendement, vraagt VSNU CBS om zogenaamde Cohortbestanden te maken, op basis van het 1cijferHO-bestand.