Print
 
 

Een beweging, Charles Darwin en de Digitale Samenleving

13-12-2019

 

De VSNU blogt! Door middel van korte verslagen bieden we een inkijkje in de werkzaamheden van de Vereniging van Universiteiten. Deze week het woord aan onze beleidsadviseur Anno Bunnik. Hij schrijft over de Digital Society Conference van 27 november.
 

"Later zal de wereld spreken van een tijd vóór de Digital Society Conference en een tijd na." Met deze inspirerende openingszin werden ruim 300 gasten verwelkomd door dagvoorzitter Gerrit Heijkoop in de Rijtuigenloods. De sfeer zat er vanaf dat moment meteen goed in. Dit gevoel werd nog eens benadrukt door Rector Magnificus Emile Aarts die benadrukte dat de betrokkenen namens de veertien universiteiten bovenal een beweging vormen. Een team dat, samen met partners, werkt aan een betere digitale samenleving. 


Samenwerking 
De keynote door universiteitshoogleraar José van Dijck legde niet alleen de grote maatschappelijke uitdagingen van digitalisering bloot, maar gaf ook aan hoe partijen aan de slag kunnen om die betere digitale samenleving vorm te geven. Haar hoofdboodschap was duidelijk: "we zijn allemaal verantwoordelijk voor een rechtvaardige digitale samenleving". En om dat te bereiken zullen wetenschappers beter moeten leren samenwerken met onderzoekers en stakeholders uit andere disciplines en sectoren. 


In de daarop volgende rondes met workshops werd dit doel verder vorm gegeven. In veertien workshops werden voorbeelden gegeven van deze gezamenlijke aanpak of gingen de participanten aan de slag met de grote uitdagingen van het digitale tijdperk. Van digitale geletterdheid tot cybersecurity, en van e-health tot de vraag hoe data science op een verantwoordelijke manier kan worden bedreven. Door al deze uitdagingen op te pakken nemen de universiteiten de rol op van laboratorium en grijpen ze hun verantwoordelijkheid. Maar altijd in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. 


Afsluiten met een lach, en een belangrijke boodschap
De dag werd afgesloten met een onaangekondigde keynote van Prof. Dr. Ph. van der Wal. Van der Wal is een veelgevraagd spreker en adviseur. Toen de langdradige titel van zijn presentatie en CV ten voorschijn kwamen viel het kwartje. Dit kan niet echt zijn. De fakespeech van deze ‘hoogleraar’ dreef de spot met wetenschap, maar inspireerde ook de bezoekers om echt samen aan de slag te gaan. Hij haalde hier zelf het beroemde adagium van Charles Darwin bij: “survival of the fittest is not for the strongest, not for the most intelligent but for the species that adapts best to… the digital society”. 


Met die boodschap proosten wij op een mooie eerste Digital Society Conference. Tot volgend jaar!

 

Zie www.thedigitalsociety.info voor meer informatie.