Print
 
 

Deeltijd

 

Op 1 oktober 2017 meldden zo’n 2.000 studenten om een opleiding in deeltijd of via een duale inschrijving te starten. Daarmee lijkt de deeltijd-instroom te stabiliseren. Desalniettemin is de deeltijdinstroom ten opzichte van studiejaar 2005/’06 gehalveerd.

 

Deeltijders stromen niet allemaal in aan het begin van het studiejaar: een deel van hen start later in het jaar. Dit zijn de zogenaamde “na-inschrijvingen”. 

Het peilmoment van de bron-data 1cijferHO is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. In het meest recente studiejaar 2017/’18 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet.

 

In onderstaande grafiek zijn de reguliere inschrijvingen op 1 oktober en de na-inschrijvingen weergegeven. Het aantal na-inschrijvingen in studiejaar 2017/18 is een voorlopig aantal (zie opmerking eerder). 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-02-2018