Print
 
 

Aantal ingeschreven studenten

 

Het totale aantal ingeschreven studenten in het wetenschappelijk onderwijs stijgt opnieuw. Op 1 oktober 2017 stonden er 276.713 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding, een groei van 4,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is opnieuw een recordaantal. Het aantal ingeschreven studenten is opnieuw hoger dat op basis van de Referentieraming 2016 (ministerie OCW, pdf-document) werd verwacht.
 

 

 

 

Toelichting: Het “dipje” in 2012 (zie bovenstaande grafiek) is een gevolg van de snelle uitstroom in het wetenschappelijk onderwijs toen er sprake was van de invoering van de zogenaamde “Langstudeerboete”, een boete voor studenten die langer dan 6 jaar over hun studie deden. Dit heeft veel studenten de motivatie gegeven om snel af te studeren. De langstudeermaatregel is overigens niet ingevoerd.
  

 

HOOP-gebieden

 

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs worden ingedeeld naar HOOP-gebieden. Het HOOP-gebied Gedrag en Maatschappij heeft het hoogste aantal ingeschreven studenten.

Het HOOP-gebied Sectoroverstijgend  bevat voornamelijk University Colleges (6.229 van de in totaal 10.360 ingeschreven studenten in studiejaar 2017/18), en daarnaast opleidingen die een brede oriëntatie hebben welke niet past binnen de indeling in de andere HOOP-gebieden.

 

 

 

Op de DUO-website Raadplegen CROHO is na te gaan welke opleidingen binnen welk HOOP-gebied vallen.

 

Raadpleeg de downloadbare tabellen voor aanvullende informatie. 

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-02-2018