Print
 
 

Onderzoekskwaliteit

 

De hoge kwaliteit van het onderzoek van de Nederlandse universiteiten komt tot uitdrukking in de citatie-impactscore van publicaties, de posities op de internationale rankings, de return rates in de Europese kaderprogramma’s en het aantal toekenningen in de European Research Council dat onderzoekers in Nederland verwerven.

 

Citatie-impact

De internationale wetenschappelijke invloed wordt gemeten aan de hand van het aantal keren dat een publicatie wordt geciteerd, de citatie-impactscore. De gebiedsgenormeerde citatie-impactscore (2006–2009) van Nederland is 40 procent hoger dan het wereldgemiddelde, waarmee Nederland op de derde plaats staat achter Zwitserland en Denemarken. 


Ook de citatie-impactscore van internationale co-publicaties is goed, zoals blijkt uit de figuur. 

Nederland staat internationaal op een achtste plaats als het gaat om het aandeel internationale co-publicaties, maar die publicaties worden wel zeer goed gewaardeerd. De Nederlandse universiteiten staan wat betreft de citatie-impact van dit type publicaties op de derde plaats na Zwitserland en Denemarken.

Deze sterke internationale positie biedt echter geen garanties voor de toekomst. De hoge kwaliteit en productiviteit van het onderzoek van de Nederlandse universiteiten zijn het gevolg van investeringen uit het verleden en van de efficiëntie van de organisatie van het Nederlandse onderzoek. Het is de vraag of deze positie behouden kan worden met afnemende investeringen.
Daar is ook gesteld dat het twijfelachtig is of Nederland deze positie naar de toekomst toe kan behouden.

 

Standard Evaluation Protocol

De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Het huidige SEP functioneert voor de periode 2015-2021. 

 

Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten en in de NWO- en KNAW-instituten wordt verricht. Het SEP vormt sinds de jaren 90 de kern van het stelsel voor kwaliteitszorg van onderzoek en heeft zijn grote waarde inmiddels bewezen. In 2013 is het SEP 2009-2015 geëvalueerd en door de VSNU, NWO en KNAW geheel herzien om het stelsel beter te laten aansluiten op de eisen die wetenschap en maatschappij nu stellen.