Print
 
 

Q&A open access

 

De FAQ’s zijn gerubriceerd naar  de onderwerpen: Algemene vragen over open access, Vragen over open access in de praktijk, Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders, Stand van zaken onderhandeling per uitgeverij (Elsevier, SAGE, Springer, Wiley, OUP, ACS, Taylor & Francis, Wolters Kluwer en overige uitgeverijen) en Hoe zit het met LingOA.

 

Stand van zaken onderhandeling OUP

 

Er was toch al een akkoord met OUP?

Inderdaad, in 2015 en 2016 zijn er big deal contracten met OUP afgesproken. Helaas steeds zonder een open access component. Voortzetten van de bestaande contracten zonder open access component is nu in 2017 geen optie meer.

Wat vragen de universiteiten van OUP?

Uitgangspunt in de onderhandelingen van de universiteiten met uitgeverijen is de transitie naar open access – vrij toegankelijke artikelen - zonder dat daarvoor dubbel betaald wordt door Nederlandse wetenschappers.

Waarom is open access zo belangrijk (voor de universiteiten)?

Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie.

Waarom zien de universiteiten zich genoodzaakt om de big deal niet te verlengen?

OUP heeft een voorstel aan de Nederlandse universiteiten gedaan, waarin geen aanbod zat voor betaalbare open access. Het bod van OUP is, in vergelijking met de afspraken die de VSNU heeft gemaakt met andere uitgevers, een stap terug in plaats van een stap vooruit naar 100% open access in 2020.

Wat zijn de gevolgen voor mij als onderzoeker?

Zolang er geen overeenkomst is, zullen wetenschappers op een andere manier toegang moeten krijgen tot de door hen gewenste artikelen die vanaf 1 mei 2017 worden gepubliceerd bij OUP. De artikelen die voor die tijd zijn gepubliceerd bij OUP zijn via de gebruikelijke kanalen in te zien.

 

Het publiceren in de tijdschriften kan wel gewoon doorgaan. Als een wetenschapper open access wil publiceren in een tijdschrift van OUP zal daarvoor een APC betaald moeten worden. Deze kosten komen voor rekening van de wetenschapper tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt met de betreffende wetenschapper.

Geldt deze onderhandelingsuitkomst voor alle universiteiten?

Deze onderhandelingsuitkomst betreft de big deal onderhandelingen. Enkele universiteiten hebben buiten de big deal onderhandeling ook specifieke afspraken over tijdschriften van OUP. Die afspraken blijven ongewijzigd voor de duur van de contracten.

Ik ben verbonden aan een editorial board van een OUP tijdschrift, wat verandert er voor mij?

Er verandert in beginsel niets aan uw rol of taak, deze kunt u gewoon blijven vervullen indien u dit wenst. Wel willen we u vragen bij OUP aan te dringen op het mogelijk maken van open access publiceren zonder aanvullende kosten

Hoe kan ik als onderzoeker helpen om open access te bereiken?

Als onderzoeker kunt u bewust een keuze maken voor een publicatie in een ander tijdschrift waarbij open access publiceren nu al wel mogelijk is zonder aanvullende kosten. Indien dit voor u geen acceptabele optie is, kunt u bij OUP kenbaar maken dat u graag open access wilt publiceren zonder aanvullende kosten.

Wat zijn de verwachtingen voor het vervolg?

De VSNU gaat graag verder in gesprek met OUP, als OUP bereid is verdergaande en eerlijke afspraken te maken op het gebied van open access.