Print
 
 

Q&A open access

 

De FAQ’s zijn gerubriceerd naar  de onderwerpen: Algemene vragen over open access, Vragen over open access in de praktijk, Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders, Stand van zaken onderhandeling per uitgeverij (Elsevier, SAGE, Springer, Wiley, OUP, ACS, Taylor & Francis, Wolters Kluwer en overige uitgeverijen) en Hoe zit het met LingOA.
 

 

Stand van zaken onderhandeling Wolters Kluwer 

 

 

Waarom is er geen open access overeenkomst met Wolters Kluwer?

Sinds eind 2015 wordt er door de Nederlandse universiteiten onderhandeld met Wolters Kluwer over het verlengen van de leesrechten van bij hen gepubliceerde wetenschappelijke artikelen en het open access beschikbaar stellen van nieuwe artikelen. Op het punt van open access beschikbaar stellen is het niet gelukt tot overeenstemming te komen. Wel is een verlenging van de huidige licentie overeenkomst afgesproken voor 2016 en 2017 en is dit aangevuld met afspraken over behoud van de archiefrechten. Het komend jaar wordt aangegrepen om een oplossing te vinden voor de knelpunten.
 

Wat is het gevolg van het ontbreken van een overeenkomst met Wolters Kluwer?

In de onderhandelingen is gebleken dat het niet mogelijk is om met Wolters Kluwer een duurzame toekomst voor wetenschappelijk juridische publicaties bij deze uitgeverij te realiseren. De verlenging van het huidige contract geeft beide partijen de gelegenheid er in het komend jaar uit te komen.
 

Wat betekent dit voor de impact van de juridische artikelen?

De juridische tijdschriften van Wolters Kluwer bieden een platform om een breed publiek te bereiken met wetenschappelijke artikelen maar spelen nagenoeg geen rol voor de impactfactor.  
 

Komt de doelstelling van 100% open access in gevaar door deze uitkomst van de onderhandelingen?

Helaas is Wolters Kluwer inderdaad de eerste grote uitgeverij waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de omslag naar open access. We vinden het jammer, maar gaan verder om de doelstelling van 100% open access te realiseren. De doelstelling komt dus niet in gevaar.