Print
 
 

41.667

 

Het aantal fte bij universiteiten is in 2015 gestegen van 41.049 in 2014 naar 41.667. Het gaat hierbij om zowel medewerkers in dienst als wetenschappelijk personeel (WP) als medewerkers in ondersteunende diensten (OBP). De verhouding tussen vast en tijdelijk personeel is over de gehele linie gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, maar ten opzichte van jaren daarvoor wel toegenomen. In de huidige cao zijn afspraken gemaakt om het percentage tijdelijk dienstverbanden terug te brengen.

Kijk voor meer informatie op de VSNU-website