Print
 
 

Instroom nieuwe masterstudenten


In studiejaar 2017/’18 zijn er 43.680 studenten gestart met een wo-masteropleiding. Zowel de doorstroom van de bachelorstudenten, als de instroom van studenten met een hbo-vooropleiding als internationale studenten is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

 

 


 

 


Doorstroom van bachelor-gediplomeerden

Het aandeel studenten dat een master gaat volgen bij een andere universiteit dan waar de bachelor is afgerond, neemt toe. Maar nog steeds kiest het merendeel van de gediplomeerde bachelorstudenten voor een masteropleiding aan de universiteit waar men ook de bacheloropleiding heeft afgerond.

 

Master instroom van HBO-ers

Het aantal studenten met een hbo-vooropleiding dat instroom bij een wo-masteropleiding is toegenomen. Een deel van deze instroom heeft voor toelating tot de master een schakelprogramma in de bachelorfase gevolgd. Maar er zijn ook studenten met een hbo-vooropleiding die rechtstreeks tot tot de master konden worden toegelaten.

In de landelijke registraties is niet zichtbaar welke studenten een schakelprogramma hebben gevolgd en welke ingeschreven staan als reguliere student.
 

Master instroom van personen niet eerder in het WO

Deze categorie bevat vooral internationale studenten. Ook Nederlandse personen die na 1992 (start landelijke registratie) niet ingeschreven hebben gestaan in het wetenschappelijk Hoger Onderwijs worden hierin meegenomen.

 

 

Internationale instroom

De instroom van internationale studenten valt te verdelen over al de eerder genoemde categorieën. Voor grootste groep internationale studenten is de instroom in de master-opleiding de eerste kennismaking met het Nederlandse Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft een deel van de internationale masterinstroom al eerder deelgenomen aan het Nederlandse hoger onderwijs: als bachelorstudent, als schakelstudent in de bachelorfase of via een traject in het HBO.

 


 

 

Master instroom per HOOP-gebied

 

 

NB: in studiejaar 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de registratie van schakelstudenten in het WO-onderwijs. Voorheen werden deze bij het master-programma ingeschreven en daar ook geteld; met ingang van 1 oktober 2012 worden deze studenten bij de bachelor-opleiding geregistreerd. Momenteel is het in de landelijke registraties niet zichtbaar of een student een schakelprogramma volgt of heeft gevolgd.
 

 

Na-inschrijvingen

 

Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te beginnen met de opleiding. Het peilmoment van de bron-data 1cijferHO is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. Het meest recente studiejaar 2017/’18 is derhalve in de na-inschrijvingen niet compleet.

 

 

 

In de regel worden na-inschrijvingen door de VSNU geteld bij het studiejaar waarin deze na-inschrijving plaatsvond. Echter: in studiejaar 2014/’15 schreven bovenmatig veel bachelorstudenten zich in de maand augustus al bij de masteropleiding in om op die manier nog onder het oude Studiefinanciering stelsel te mogen studeren. Om statistische redenen is de inschrijving van augustus geteld bij de instroom per 1 oktober.

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-02-2018