Print
 
 

Internationale mobiliteit


De wetenschap is sterk internationaal georiënteerd. Dit is direct terug te zien bij de Nederlandse universiteiten. Zo komen buitenlandse studenten naar Nederland om een semester aan een Nederlandse universiteit te studeren, om een volledige opleiding in Nederland te volgen of om te promoveren. Ook trekken de Nederlandsen universiteiten buitenlandse onderzoekers aan. Naast de groep internationale studenten en onderzoekers in Nederland, staat een groep Nederlandse wetenschappers (in opleiding) die naar het buitenland vertrekt om hun academische carrière verder vorm te geven.
 

Internationale studenten in Nederland

In het collegejaar 2015-2016 studeren 63.223 buitenlandse studenten in Nederland, een stijging van meer dan 30% ten opzichte van 2010-11. De aantallen blijven echter relatief lager dan in de ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk. De Nederlandse universiteiten en de overheid vinden het belangrijk dat er internationale studenten in de Nederlandse collegezalen zitten, omdat er dan een ‘internationale classroom’ ontstaat. Door de aanwezigheid van internationale studenten verbreden de Nederlandse studenten hun leerervaringen, en hun wereldbeeld en komen zij in aanraking komen met andere culturen. Bovendien hebben internationale studenten een positieve invloed op het studiesucces en ambitieniveau van de Nederlandse studenten.

 Met de uitvoering van het actieplan Make it in the Netherlands wil Nederland meer internationale studenten aantrekken. Bovendien probeert de Nederlandse overheid er, in samenwerking met de universiteiten, voor te zorgen dat een groter aandeel van hen na hun studie ook in Nederland aan het werk gaan. Bijvoorbeeld voor plaatsen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt waar er tekorten zijn, denk aan technici. Nederland is aantrekkelijk voor internationale studenten door een breed aanbod van Engelstalige programma’s en een hoge kwaliteit onderwijs. De Nederlandse universiteiten hechten grote waarde aan een goed ontvangst en ondersteuning van internationale studenten. De universiteiten besteden aandacht aan hun integratie in Nederland, bijvoorbeeld door taalcursussen Nederlands.

 Het merendeel van de internationale studenten die naar Nederland komt voor een (deel van een) opleiding is Duits. Daarop volgen de Chinese studenten, dan de Italiaanse, vervolgens Griekse en op de vijfde plaats de Belgische studenten.  Het CBS (Centraal Bureau van Statistiek) heeft in opdracht van EP-Nuffic berekend dat 38% van de internationale vijf jaar na afstuderen nog in Nederland verblijft. Internationale studenten die in Nederland blijven leveren de Nederlandse staatskas via belastingen tenminste €950 miljoen op per jaar.


 

Nederlandse studenten in het buitenland


Tegenover de groep internationale studenten die naar Nederland komt, staat een groep Nederlandse studenten die naar het buitenland vertrekt. Door (een deel) van hun opleiding aan een buitenlandse instelling te volgen, vergroten studenten hun culturele kennis, verbeteren zij hun Engelse taalvaardigheid en bouwen zij een internationaal netwerk op. Bovendien kan een buitenlandse studie een mooi opstapje zijn naar een internationale carrière. Buitenlandervaring als onderdeel van de studie wordt door veel werkgevers positief gewaardeerd.