Print
 
 

Nieuwsberichten

Het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.

Universiteiten zetten stappen voor professionalisering docenten

Vandaag waren bijna 400 docenten en beleidsmakers van universiteiten bijeen op het Onderwijsfestival 2018. Op dit festival wisselden zij ervaringen uit over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van universitair onderwijs. Ook is vanmiddag het VSNU-rapport over docentprofessionalisering gepresenteerd, waarin duidelijk wordt dat de basiskwalificatie onderwijs (BKO) goed werkt én dat universiteiten werken aan docentprofessionalisering in brede zin.

Werkgevers- en werknemersorganisaties roepen op tot overgangsrecht 30%-regeling

Werkgevers- en werknemersogranisaties VSNU, WVOI, de VH, VAWO, TNO, NFU, ONL, LAD en United Expats of the Netherlands roepen vandaag staatssecretaris Snel van Financiën in een brief op om de beperking van de 30%- regeling te heroverwegen, in ieder geval voor wetenschappelijk personeel en beroepsgroepen waarin grote tekorten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nieuwe website onderzoeksprogramma Digitale Samenleving gelanceerd

Vandaag is de nieuwe website van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving gelanceerd. In het onderzoeksprogramma bundelen dertig hoogleraren van de veertien Nederlandse universiteiten de krachten en werken samen om Nederland een internationale toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden op wereldwijde uitdagingen.