Nieuwsberichten

Overeenkomst afkoopsom auteursrechtelijk beschermd werk

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), de International Publishers Rights Organisation (IPRO) en de VSNU hebben overeenstemming bereikt over een afkoopsom voor korte overnames van auteursrechtelijk beschermd werk. Met deze regeling faciliteren uitgevers dat universiteiten op eenvoudige wijze en met een minimum aan administratieve lasten gebruik kunnen maken van auteursrechtelijk beschermde informatie voor onderwijsdoeleinden, zoals voor cursusmateriaal in readers.

 

De afspraken gelden voor alle universiteiten, inclusief de universitaire medische centra. De afkoopsom is bedoeld voor korte overnames. Het gaat dan om informatie, waarvoor een vergoeding niet op een andere wijze is geregeld, bijvoorbeeld via licenties. De regeling is vastgesteld voor een periode van drie jaar en gaat in op 1 januari 2014. De regeling bouwt voort op de al jarenlange bestaande afspraken tussen bovengenoemde partners. Uitgevers en universiteiten zullen gezamenlijk verdere voorlichting geven over de gemaakte afspraken en de te volgen werkwijze.