Nieuwsberichten

VSNU kiest nieuwe vicevoorzitters

VSNU kiest nieuwe vicevoorzitters

 

Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en Jan Mengelers, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, zijn benoemd tot vicevoorzitters van de Vereniging van Universiteiten, VSNU. Zij volgen TU Delft-voorzitter Dirk Jan van den Berg op die met zijn vertrek bij de technische universiteit ook het vicevoorzitterschap van de VSNU heeft neergelegd.

De vicevoorzitters zijn plaatsvervangend voorzitter van de vereniging, bewaken de strategische koers en vertegenwoordigen samen met de VSNU-voorzitter de universiteiten in bestuurlijk overleg met bewindspersonen en andere stakeholders. De vicevoorzitters worden benoemd door en uit de geledingen van het Algemeen Bestuur (AB), het hoogste bestuursorgaan van de VSNU, waarin de veertien Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd. Het AB stelt de gezamenlijke strategie op om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te verhogen en houdt zich daarnaast bezig met actuele politieke kwesties en zaken rond de cao.