Nieuwsberichten

Taalwetenschappers publiceren wetenschappelijke artikelen voortaan in betaalbaar Open Access

Taalwetenschappers publiceren wetenschappelijke artikelen voortaan in betaalbaar Open Access

PERSBERICHT

 

Taalwetenschap maakt wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk en neemt tijdschriften in eigen beheer

Een groep vooraanstaande internationale taalwetenschappers wil dat de toegankelijkheid van wetenschappelijke resultaten minder afhankelijk wordt van te dure commerciële uitgevers. Redacties van verschillende wetenschappelijke tijdschriften in de taalwetenschap nemen afscheid van hun huidige uitgever en publiceren hun artikelen binnenkort vrij toegankelijk voor de hele samenleving tegen zeer geringe kosten. Dit unieke initiatief gaat van start onder de naam LingOA. Universiteiten steunen deze betekenisvolle stap richting Open Access.
 

Aan de wieg van LingOA staan de redactieraden van vijf vooraanstaande taalwetenschappelijke tijdschriften. Zij verwachten met dit initiatief ook andere tijdschriften richting betaalbaar Open Access te bewegen. Alle voorbereidingen voor een succesvolle overstap zijn getroffen. Het Nederlandse initiatief leidt ertoe dat publicaties in zogenaamd ‘fair’ Open Access worden gepubliceerd. Fair Open Access houdt in dat auteurs hun auteursrechten behouden, redactieraden eigenaar zijn van (de titel van) hun tijdschriften, en dat het publicatieplatform een beduidend lager bedrag rekent voor zijn diensten dan nu het geval is bij commerciële uitgevers met winstoogmerk. De publicatiekosten zijn bovendien transparant en gerelateerd aan de af te nemen diensten.


Wetenschappelijke artikelen worden straks gepubliceerd door het online platform ‘Ubiquity Press’. Daarnaast heeft LingOA een overeenkomst met de Open Library of the Humanities (OLH). OLH garandeert dat de tijdschriften in LingOA na de eerste 5 jaren blijven bestaan. Daarmee is duurzaamheid gewaarborgd. De eerste tijdschriften LabPhon en het Journal of Portuguese Linguistics zullen vanaf  januari 2016 bij Ubiquity Press verschijnen. De tijdschriften Lingua en Journal of Greek Linguistics zijn momenteel nog in onderhandeling met hun uitgevers over Fair Open Access condities. Een aantal andere gereputeerde tijdschriften staat op het punt de overstap naar het nieuwe platform bekend te maken. De Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, en de KNAW, NWO en de universiteitsbibliotheken steunen deze belangrijke stap.
 

Financiële garantstelling
Voor een succesvolle transitie is een financiële garantstelling nodig, waardoor de publicatie van de Open Acces artikelen gegarandeerd wordt. De zes Nederlandse universiteiten waar taalwetenschappers onderzoek doen hebben daar in VSNU-verband mee ingestemd. Het gaat om de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. NWO verleent een subsidie.

 

Open Access brengt wetenschap dichtbij
De Nederlandse universiteiten steunen het LingOA-initiatief, omdat zij met de Nederlandse overheid groot voorstander zijn van betaalbare en vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open Access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie.

Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat in 5 jaar 60% en in 10 jaar 100% van alle Nederlandse wetenschappelijke publicaties open access is. Dit initiatief is een belangrijke stap in de richting van een nieuw model voor open access en sluit daarmee aan bij de gedachte dat wetenschappelijke publicaties gefinancierd met publiek geld voor iedereen toegankelijk moeten zijn zonder financiële drempels.
 

 


Noot voor de redactie:

Klik hier voor Q & A’s over het LingOA-initiatief

Klik hier voor de Engelstalige versie van het persberichtVoor meer informatie specifiek over het LingOA-initiatief kunt u terecht bij
Johan Rooryck, woordvoerder LingOA : 00 32 491 94 10 10

Voor meer informatie over Open Access kunt u terecht bij Bastiaan Verweij,
woordvoerder VSNU : 06 - 43 26 97 55