Nieuwsberichten

11% meer aanmeldingen bij universitaire bachelors voor studiejaar 2017-2018

11% meer aanmeldingen bij universitaire bachelors voor studiejaar 2017-2018

Bijna 81.800 aankomende studenten hebben zich voor de deadline van 1 mei aangemeld voor een universitaire bacheloropleiding. Daarmee ligt het aantal aanmeldingen 11% hoger dan vorig jaar direct na de deadline.

Zowel onder de Nederlandse als onder de internationale studenten neemt het aantal aanmeldingen toe. Het aantal aanmeldingen door Nederlandse studenten is met 8% gestegen tot 57.900 aanmeldingen. Bij internationale studenten is het aantal aanmeldingen met 18% gestegen tot 23.900 aanmeldingen.

Deze aanmeldcijfers geven nog geen betrouwbaar beeld van het definitieve aantal eerstejaars dat in september zal beginnen met een studie. Niet alle studenten die zich aanmelden, schrijven zich uiteindelijk voor een opleiding in. Daarom ligt het aantal aanmeldingen meestal aanzienlijk hoger dan het aantal inschrijvingen. De voorlopige inschrijfcijfers worden in oktober bekend. Dan is pas echt te zeggen hoeveel nieuwe studenten er daadwerkelijk van start zijn gegaan.

Tijd voor matchingsactiviteiten
De aanmelddeadline is op 1 mei gesteld, zodat er matchingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Tijdens deze activiteiten kunnen studenten onderzoeken of de opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld daadwerkelijk bij hen past. Deze matching organiseren universiteiten om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden en om uitval in het eerste jaar te verminderen.

Aanmelden via Studielink
Universiteiten mogen zelf bepalen of internationale studenten zich ook via Studielink moeten aanmelden, net als Nederlandse studenten. Dit jaar heeft een aantal universiteiten er voor het eerst voor gekozen om dit wel te doen. De toename van het aantal aanmeldingen van internationale studenten is voor een deel met deze administratieve verandering te verklaren.