Nieuwsberichten

Opening Academisch Jaar in teken van Digitale Samenleving

Opening Academisch Jaar in teken van Digitale Samenleving

Vandaag openen de universiteiten het nieuwe academische jaar. Deze feestelijke dag luidt niet alleen een nieuwe periode voor studenten en wetenschappers in, universiteiten presenteren zelf ook nieuwe ambities. Dit jaar lanceren de universiteiten hun gezamenlijke plannen op het vlak van digitalisering in het onderwijs. Daarmee zal Nederland gidsland worden op het gebied van nieuwe technologieën in het hoger onderwijs.

Deze agenda staat vol met veelbelovende voorstellen, die tijdens een experimenteerperiode de komende vier jaar in samenwerking met SURF en met de hogescholen worden uitgevoerd. Ook onderling bundelen de universiteiten de krachten om dit actuele thema de beste plek te geven in het dagelijks onderwijs. Immers, de wereld waarin afgestudeerden aan de slag gaan zal onherkenbaar veranderen door de invloed van digitale technologieën. Of het nu gaat om de zorg, om transport, om de media of om landbouw: de wereld digitaliseert. Een aantal voorbeelden van hoe de universiteiten dit in samenwerking willen oppakken:
·    De digitale weerbaarheid van studenten wordt versterkt: informatievaardigheid en ICT-kennis worden steviger verankerd in het curriculum, waarbij voor verschillende opleidingen specifieke accenten worden gelegd. Studenten, docenten, onderwijsdirecteuren en decanen stellen samen  de beste route vast.
·    De universiteiten stellen zichzelf open als proeftuin voor nieuwe vormen van digitalisering: we organiseren een expert meeting om de mogelijkheden te verkennen, we nodigen EdTech-bedrijven uit om ruimte en faciliteiten te gebruiken en we gaan best practices delen met SURF en de hogescholen.
·    We verkennen de kansen die digitalisering biedt aan flexibel onderwijs. Specifieke groepen studenten, zoals werkenden, kunnen beter studeren als de opleiding te combineren is met hun agenda. Digitalisering kan een grote rol spelen bij het flexibiliseren van het onderwijsaanbod.

Naast deze onderwerpen bevat de agenda ook ambities op het vlak van vaardigheden van docenten en een sectoranalyse van het opleidingenaanbod op het vlak van digitalisering. Met al deze instrumenten willen de universiteiten ervoor zorgen dat Nederland, ook op het vlak van digitalisering en onderwijs, voorop loopt.

De hele agenda leest u hier in het Nederlands en hier in het Engels.