Nieuwsberichten

Nederlandse universiteiten opnieuw hooggeplaatst in Times-ranking

Nederlandse universiteiten opnieuw hooggeplaatst in Times-ranking

Vandaag wordt de toonaangevende Times Higher Education World University Ranking gepresenteerd. In deze ranking staan de Nederlandse universiteiten, net als in voorgaande jaren, op goede posities. Zij staan in de top 200 van de wereldwijde ranglijst. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Dat wij ook dit jaar met 13 universiteiten aan de top staan, is een geweldige prestatie. Net zoals bij elke topprestatie, is dat alleen mogelijk met grote inzet en toewijding. Als we ons hoge niveau willen handhaven, zijn echter meer investeringen noodzakelijk.”

Nederlandse positie sterk, ondanks krappe financiering
De Nederlandse universiteiten doen het bijzonder goed, zeker wanneer dit afgezet wordt tegen de investeringen die in ons onderzoek en onderwijs worden gedaan. Netto stijgen de Nederlandse universiteiten zelfs meer plekken dan dat er dalingen te zien zijn. Behoud van deze toppositie is slechts mogelijk met hard werken, aan onderwijs en onderzoek van wereldklasse, en constante vernieuwing.


Een sterke positie in de rankings heeft invloed op de internationale aantrekkelijkheid van universiteiten. Een goede ranking hangt sterk samen met excellente onderzoeks- en onderwijsprestaties en daarvoor zijn investeringen noodzakelijk. Uit deze nieuwe THE-ranking wordt duidelijk dat een aantal landen in Azië, waar die investeringen worden gedaan, flinke stijgingen realiseren. Dittrich: “Universiteiten in Nederland presteren goed, in weerwil van de relatief teruglopende financiering. Maar andere landen zijn sterk in opkomst. De VSNU roept een nieuw kabinet met het oog op de Nederlandse positie op om te investeren in onderzoek en onderwijs.”

Posities Nederlandse universiteiten in THE World University Ranking 2017-2018


De volledige lijst van de Times Higher Education World University Ranking vindt u hier.

Rankings geven beperkt maar relevant beeld
Rankings kunnen nooit een volledig beeld geven van de prestaties van universiteiten. Onderwijskwaliteit wordt bijvoorbeeld vaak maar beperkt meegewogen en rankings zijn per definitie een weergave van relatieve scores. Ook is dit jaar relevant dat THE een methodologische verandering heeft doorgevoerd, door artikelen met meer dan 1000 auteurs nu weer te betrekken in de analyses. Dit is relatief nadelig voor instellingen zonder bètafaculteit. Ondanks deze kanttekeningen worden rankings, en dan met name die van THE, internationaal serieus genomen en geven ze een waardevolle indicatie van de positie van universiteiten ten opzichte van elkaar en voorgaande jaren en de positie van Nederland in de wereld.