Nieuwsberichten

Voorlopige inschrijfcijfers: groei Nederlandse universiteiten zet door

Voorlopige inschrijfcijfers: groei Nederlandse universiteiten zet door

Vereniging van Universiteiten presenteert geconsolideerde stand van zaken per 1-10-2017

Totale groei ruim 3% - flinke toename schakelstudenten – groei internationale studenten in lijn met laatste jaren – vwo-instroom nog steeds met afstand grootste groep

Vandaag maakt de Vereniging van Universiteiten de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2017-2018 bekend. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het is een goede zaak dat steeds meer jonge mensen hun weg naar de universiteit vinden. Tegelijk zien we dat deze groei voor forse druk op onze financiën en medewerkers zorgt.”

De instroom in de bachelor groeit in dit collegejaar met ongeveer 10%. Afgelopen schooljaar ontvingen meer vwo’ers dan het jaar daarvoor hun diploma en deze groep vormt een groot deel van de nieuwe bachelorinschrijvingen. Opvallend is ook dat universiteiten een toename van het aantal schakelstudenten melden. Schakelprogramma’s of premasters zijn vaak een voortraject voor studenten met een vooropleiding in het hbo. In totaal studeren er in studiejaar 2017/18 zo’n 273.000 studenten. Dat betekent een groei van ruim 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is opnieuw hoger dan in de referentieraming van het ministerie van OCW. Het aandeel internationale studenten is zowel in de instroom als in het totaal aantal inschrijvingen rond de twintig procent. Dat percentage is grosso modo gelijk aan het afgelopen collegejaar.

Gevolgen voor het onderwijs
De gestage groei van het aantal studenten is in de basis een positieve ontwikkeling. Duisenberg: “Dat wetenschappelijke opleidingen steeds meer in trek zijn, is mooi nieuws. We zijn er trots op dat steeds meer VWO-ers naar de universiteit gaan en ook op het feit dat onze universiteiten internationale aantrekkingskracht houden. Het kabinet biedt studievoorschotmiddelen voor beter onderwijs, maar dat is slechts een eerste stap in de goede richting”. Uit cijfers van de VSNU blijkt dat de teruglopende rijksbekostiging per student pas vanaf 2021 per saldo extra geld voor het onderwijs oplevert.