Nieuwsberichten

Universiteiten presenteren declaratierichtlijn voor bestuurders

Universiteiten presenteren declaratierichtlijn voor bestuurders

Per 1 januari 2018 nemen de 14 bij de Vereniging van Universiteiten aangesloten universiteiten declaratierichtlijnen voor hun bestuurders in gebruik. De voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten hebben de declaratieregeling op 20 november 2017 vastgesteld. 
 
De universiteiten vinden het belangrijk om transparant met hun middelen om te gaan en verantwoorden zich hierover in het jaarverslag. Sinds 2016 bestaan er al afspraken over de verantwoording van bestuurdersdeclaraties in het jaarverslag. Met deze nieuwe regeling worden nu ook de categorieën en de maximale hoogten van declaraties van bestuurders gelijkgetrokken, zodat duidelijk is dat de universiteiten op een eenduidige manier verantwoord omgaan met publieke middelen. Bij het opstellen van de regeling is er onder meer aansluiting gezocht bij regelingen van de Rijksoverheid.  
 
De volledige regeling kunt u hier nalezen.