Nieuwsberichten

Taalbeleid hoger onderwijs en actuele cijfers opleidingstaal

Taalbeleid hoger onderwijs en actuele cijfers opleidingstaal

Door de mondialisering bevinden de samenleving, de wetenschap en het hoger onderwijs zich steeds meer op een internationaal speelveld. Daarom willen universiteiten het voor Nederlandse studenten mogelijk maken om internationale ervaring op te doen. Dat is verrijkend en belangrijk voor hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Bij de afweging om een studie in het Nederlands en daarnaast deels of geheel in het Engels aan te bieden, staat de onderwijskwaliteit voorop. Dit hangt af van de oriëntatie van de studie en het toekomstige werkveld. Deze afweging maakt de opleiding zelf het beste; een moratorium of een sturende rol van de VSNU is daarbij onnodig en zelfs onwenselijk. Een goede beheersing van zowel het Engels als het Nederlands van docenten en studenten is daarbij een belangrijke voorwaarde. Nederlandse universiteiten hebben een door de overheid gecontroleerd systeem van kwaliteitszorg om de onderwijskwaliteit te waarborgen.
 
Onderstaande tabel laat zien wat de onderwijstaal is van opleidingen in het collegejaar 2017-2018. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid van de bacheloropleidingen van de Nederlandse universiteiten in het Nederlands wordt aangeboden (77%). Dit is inclusief 12% van de bacheloropleidingen waarbij studenten kunnen kiezen tussen een Engelstalige en Nederlandstalige variant. De overige 23% van de bacheloropleidingen is volledig Engelstalig. Bij masteropleidingen is de verhouding andersom. 74% Van de masteropleidingen is volledig Engelstalig.
 

Bron: VSNU, opleidingen Nederlandse universiteiten collegejaar 2017-2018
 
Het complete overzicht van de onderwijstaal van opleidingen kunt u hier (voor bachelorprogramma’s) en hier (voor masterprogramma’s) downloaden. Meer informatie over het taalbeleid van de universiteiten vindt u in de VSNU-factsheet taalbeleid. Klik op onderstaande afbeelding om de factsheet te lezen. 
 

 

 

Factsheet: taalbeleid universiteiten