Nieuwsberichten

Geen overeenkomst met de Royal Society of Chemistry Publishing

Geen overeenkomst met de Royal Society of Chemistry Publishing

De Nederlandse universiteiten en de Royal Society of Chemistry Publishing hebben geen nieuwe overeenkomst kunnen bereiken voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. Voor de VSNU was het uitgangspunt in de onderhandelingen de transitie naar open access - vrij toegankelijke artikelen - zonder dat daarvoor dubbel betaald wordt door Nederlandse wetenschappers. De kosten om de transitie naar open access te maken bij deze uitgever zouden substantieel hoger zijn dan dat wij nu betalen voor toegang. Daar kunnen de Nederlandse universiteiten niet mee akkoord gaan.


RSC is een kleine (non-profit) uitgever in een specialistisch vakgebied met een hoogwaardig tijdschriftenpakket. De VSNU gaat graag verder in gesprek met RSC, als RSC bereid is verdergaande en eerlijke afspraken te maken op het gebied van open access.  Het is zeer vervelend dat er nog geen bevredigend resultaat is bereikt omdat het waarschijnlijk is dat RSC de leestoegang tot de tijdschriften zal dichtzetten. 


De VSNU adviseert onderzoekers bij de universiteitsbibliotheek langs te gaan om te zoeken naar alternatieven als dat het geval is. Voor alternatieven voor toegang tot RSC content, verwijst de VSNU naar de speciale flyer die de UKB heeft ontwikkeld. 


Met wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften namens alle Nederlandse universiteiten. De VSNU onderhandelt namens de Nederlandse universiteiten met deze uitgevers. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers open access dichterbij brengen. Bij veel uitgevers is dat ook gelukt, zoals te lezen is in het e-zine dat op 7 maart 2018 is gepubliceerd. Dat RSC nog niet de goede kant op beweegt, is te betreuren, maar gelukkig, vergeleken met de bredere open access-ontwikkeling, een uitzondering.