Nieuwsberichten

VSNU-Café: De rol van de universiteiten in het Klimaatakkoord

VSNU-Café: De rol van de universiteiten in het Klimaatakkoord

Klimaatverandering is momenteel een van de meest complexe uitdagingen voor de mens en vormt een directe maar ook langdurige bedreiging voor onze planeet. In het voorstel voor het Klimaatakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030 t.o.v. 1990. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om politieke keuzes te maken. 

De Nederlandse universiteiten beschikken over een enorme hoeveelheid aan kennis en ideeën, waarmee zij graag een bijdrage leveren aan oplossingen voor klimaatverandering en de gevolgen ervan. Dit varieert van onderzoek naar alternatieve energiebronnen, het ontwikkelen van CO2-neutrale campussen tot aan het opleiden van een generatie voor wie duurzaamheid een vanzelfsprekend ijkpunt is.

Tijdens het VSNU-Café op dinsdag 9 oktober staat het Klimaatakkoord centraal. Wat betekenen de klimaatdoelstellingen en de benodigde transitie voor het Nederlandse universitair onderzoek en onderwijs? Wij gaan graag met u in gesprek over de rol die de universiteiten kunnen spelen bij het Klimaatakkoord.

Wilt u deelnemen aan het gesprek? Kom dan op 9 oktober naar het VSNU-Café in campus Wijnhaven van Leiden Universiteit

Programma 
16.30 uur: Inloop
17.00 uur: Opening door Pieter Duisenberg en korte introductie tot de thema's en discussies
17.05-18.00 uur: Wat zijn de gevolgen van de klimaatdoelstellingen voor onderwijs, onderzoek en de campus? Wij gaan hierover graag met u en onze gasten in gesprek. Te gast zijn o.a.: Appy Sluijs (Hoogleraar Paleontologie, Universiteit Utrecht), Michel Leenders (Directeur Expertisecentrum Vastgoed, Leiden Universiteit), Timo Kos (Directeur onderwijs & studentenzaken, TU Delft), Marjolein Jansen (Vice-voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam) en Mariëtte Hamer (Voorzitter Sociaal Economische Raad en voorzitter van de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord).
18:00-18:30 uur: Netwerkborrel 

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.