Nieuwsberichten

Voorlopige studentenaantallen universiteiten: 5% meer ingeschreven studenten in collegejaar 2018-2019

Voorlopige studentenaantallen universiteiten: 5% meer ingeschreven studenten in collegejaar 2018-2019

Totaal aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten stijgt met 5% – Instroom hoog over gehele linie vanuit het vwo, hbo en internationaal – Groei is goed nieuws voor Nederland – Maar universiteiten hebben zorgen over het behoud van kwaliteit, door te lage referentieraming en starre financiering 

De Vereniging van Universiteiten presenteert vandaag de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2018-2019. Het totale aantal studenten dat ingeschreven is voor een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit stijgt met bijna 5% ten opzichte van collegejaar 2017-2018. In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een Nederlandse universiteit. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het is goed om te zien dat onze universiteiten ook dit jaar weer meer studenten aantrekken. De krappe arbeidsmarkt roept om steeds meer hoogopgeleide professionals: voor het onderwijs, de zorg en de techniek, en voor de Nederlandse kenniseconomie in het algemeen.”

De instroom vanuit het vwo, het hbo en van internationale studenten blijft hoog. Omdat er weer meer vwo-gediplomeerden zijn, stijgt de instroom van vwo-ers in de universitaire bachelorprogramma’s. De instroom van internationale studenten kent ook een stijging, zowel in de bachelor als in de master. Het percentage ingeschreven internationale studenten is naar verwachting ongeveer 19% van het totaal aantal studenten. 

De blijvende groei van het aantal studenten in het universitair onderwijs ziet de VSNU als een positieve ontwikkeling. Het zet de universiteiten tegelijkertijd ook onder druk. Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de referentieraming (de inschatting van het ministerie hoeveel studenten er zullen zijn) te laag: de raming gaat namelijk uit van een totale groei van slechts 2% voor de universiteiten. Hierdoor zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. Duisenberg maakt zich zorgen: “De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden. De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven en ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag. Dit kan alleen door fors te investeren”. 

Begin 2019 worden de definitieve inschrijfcijfers bekend.