Nieuwsberichten

Banken, verzekeraars en onderwijs werken samen aan oplossen lerarentekort

Banken, verzekeraars en onderwijs werken samen aan oplossen lerarentekort

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het lerarentekort gaat ons allemaal aan: iedereen wil de beste leraar voor zijn kinderen. Veel mensen die nu in de financiële sector werken, hebben wel eens een baan voor de klas overwogen. Met dit convenant willen we deze stap van de financiële sector naar onderwijs binnen handbereik brengen.”


In januari publiceerde het ministerie van OCW nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het tekort aan leraren nog steeds groot is en in alle onderwijssectoren verder oploopt. Voor de komende jaren wordt het tekort geraamd op ruim 4000 leraren in het basisonderwijs en een kleine 1000 leraren in het voortgezet onderwijs. Ook het mbo kampt met een docententekort, vooral in de techniek- en zorgopleidingen. 


Overstap op maat 
De ondertekenaars werken samen om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Met een oriëntatietraject kunnen geïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak van docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs. De universitaire lerarenopleidingen vervullen een belangrijke rol in het oriëntatie- en opleidingstraject. 


Deze grootschalige samenwerking bouwt voort op eerdere regionale initiatieven, waarbij onder andere al de Rabobank, Nationale-Nederlanden, a.s.r. en de Volksbank betrokken waren, met als doel de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen. De VSNU heeft eerder een vergelijkbaar traject opgezet met de VO-Raad en Shell. 
 

 

Aan de slag voor de klas. Convenant werkgelegenheidsbeleid tussen financiële sector en onderwijssector (pdf)